October 2023

Reglement van de trofee der Vlaams-Brabantse Officiëlen 2017

ARTIKEL 1

De trofee is een veelzijdigheidscriterium, dat ingericht wordt door de "VRIENDENKRING DER VLAAMS-BRABANTSE OFFICIËLEN". De "TROFEE DER VLAAMS-BRABANTSE OFFICIËLEN" is een benaming eigen aan de V.V.B.O.

ARTIKEL 2

Dit criterium is voorbehouden aan benjamins, pupillen en miniemen, aangesloten bij één Vlaams-Brabantse club en dit zowel voor meisjes als voor jongens.

ARTIKEL 3

Dit criterium omvat al de open jeugdmeerkampen en jeugdmeetings ingericht door de Vlaams-Brabantse clubs (lijst der wedstrijden zie bijlage). In samenwerking met één van de Vlaams-Brabantse clubs richt de V.V.B.O. ieder jaar een V.V.B.O. Jumbomeeting in waarop al de toegelaten proeven kunnen voorkomen. Het programma is op te stellen door de aangewezen organiserende club en het bestuur van de V.V.B.O.

ARTIKEL 4

Aan elke prestatie worden er punten toegekend volgens de puntentabel der jeugdmeerkampen. Om in aanmerking te komen als laureaat of trofeewinnaar moet de atleet een prestatie lukken op zowel een loop-, spring- en werpnummer en moet hij of zij hebben deelgenomen aan een organisatie van minstens 3 verschillende clubs. (het PK en JUMBOMEETING wordt aanzien als een wedstrijd op verplaatsing. Ter gelegenheid van de jaarlijkse V.V.B.O. Jumbomeeting krijgt iedere deelnemende atleet aan deze meeting per deelgenomen proef 50 punten extra, met een maximum van 150 punten.

ARTIKEL 5

 • LAUREAAT: Is een onderscheiding toegekend per proef aan de atleet die, op één van de in art. 3 vermelde meetings, de beste prestatie lukte.
 • TROFEEWINNAAR: Is hij of zij die het hoogst aantal punten vergaart, door optelling van de punten toegekend aan elke individuele prestatie per proef. Bij gelijke stand wordt de reglementering der meerkampen toegepast.
 • INTERCLUBTROFEE: Gaat naar de club die bij de jongens of meisjes het hoogst aantal punten vergaart, door de punten van de drie best geklasseerde atleten van de drie categorieën samen te tellen (9 atleten). De winnende club stelt, ter gelegenheid van de laatste trofeemeeting van het lopende seizoen, de trofee terug ter beschikking van de V.V.B.O. Het is een wisseltrofee die definitief in het bezit komt van die club die hem 3 opeenvolgende of 5 niet-opeenvolgende jaren wint. Atleten die tijdens het seizoen van club veranderen komen niet in aanmerking voor de interclub rangschikking. Hun individuele prestaties blijven behouden.
 • EXTRA PRIJS: cadeaubos :
  Er zijn twee waardebonnen te verdienen door de clubs.
  1ste bon voor de club die met de meeste atleten, deelnemen aan onze jumbomeeting.
  2e bon voor de club die met de meeste atleten percentsgewijs deelnemen aan het criterium.
  BV:club X heeft in totaal 40 atleten = 100%, club Y heeft in totaal 10 atleten =100%.
  Deelname aan het criterium door club X met 20 atleten = 50%, door club Y met 7 atleten = 70%. Club Y wint de cadeaubon.

 • De bons worden gegeven op de uitreiking van de Trofee de Vlaams-Brabantse Officiëlen

ARTIKEL 6

Enkel gehomologeerde of door de scheidsrechters verbeterde uitslagen komen in aanmerking voor de Trofee der Officiëlen.

ARTIKEL 7

Niet voorziene gevallen zullen worden besproken en beslist door het bestuur van de Vriendenkring.

ARTIKEL 8

 • UITREIKING: De interclubwinnaars, de laureaten en trofeewinnaars, alsmede hun respectievelijke clubbesturen zullen per gewone post in kennis worden gesteld van de datum en plaats van de uitreiking.
 • OPMERKINGEN: Deze kunnen steeds gestuurd worden naar de verantwoordelijken van de trofee, samen met de uitslag van de meeting. Alleen aan de hand van documenten kunnen opmerkingen en klachten worden onderzocht.
 • VERANTWOORDELIJKEN:
  • GILLET LUC
  • KEMPS LILIANE
  • GESKENS LEOPOLD
  • LUC VANDECAUTER