Het V.V.B.O  en het P.C.J bestuur

NODIGT JULLIE UIT OP DE VOLGENDE LESAVOND

DATUM : 20 - 02 - 2017

PLAATS :  BERKENHOF

 

PROGRAMMA

 

TAKEN VAN EEN JURYLID

TAKEN VAN EEN SCHEIDSRECHTER

INVULLEN VAN FORMULIER : " jury van beroep "

 

 

 

 

V.V.B.O.TROFEE : TOT VOLGEND ZOMERSEIZOEN

 

 

 

Met dank aan: